ADD Archieven - LM-Care

ADD

ADD staat voor Attention Deficit Disorder. De volledige benaming wordt als volgt benoemd: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend onoplettendheid type genoemd

Het is een aangeboren aandoening waarbij je veelal concentratieproblemen hebt. ADD is het subtype van ADHD, maar in tegenstelling tot ADHD heeft ADD niet het hyperactieve en impulsieve component. Vaak zijn mensen die gediagnosticeerd zijn met ADD overgevoelig voor prikkels van buitenaf. Hierdoor trekken deze personen zich vaak terug om deze prikkels/ervaringen te verwerken.

Neem contact op

Geen reis- of wachttijden

Korte behandeltrajecten

Veilige online omgevingen

lmcare app

Ontstaan van ADD

Bij het ontstaan van ADD speelt erfelijkheid een grote rol. Net als bij ADHD heeft ADD voor 75% een erfelijke oorzaak. De kans is dus groot dat je het gekregen hebt van je ouders en dat zij zelf ook ADD zullen hebben. Hersencellen sturen signalen naar elkaar door zogenaamde neurotransmitters. Dopamine en noradrenaline zijn bijvoorbeeld neurotransmitters.

Door te weinig aanmaak van deze neurotransmitters dopamine en noradrenaline worden er onvoldoende signalen aan de hersenen doorgegeven. Hierdoor wordt informatie minder efficiënt geregistreerd door de hersenen. Het deel van de hersenen dat betrokken is bij functies als beslissingen nemen, plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing wordt hierdoor minder aangesproken.

Deze verstoring in de neurotransmitters heeft als gevolg dat mensen met ADHD tegen impulsief gedrag, hyperactiviteit en aandachtsproblemen aan kunnen lopen. Bij ADD is juist het aandachtsprobleem het voornaamste problemen. Bij mensen met ADD is hyperactiviteit of impulsief gedrag een stuk minder een probleem of zelfs geheel niet. Het komt dan ook vaak voor dat volwassenen die in een eerder stadium (als kind) gediagnosticeerd zijn met ADHD als volwassene getypeerd worden als iemand met ADD. Het is belangrijk om erachter te komen of iemand wel of niet te maken heeft met ADHD of ADD. De levenskwaliteit door behandeling zou aanzienlijk kunnen stijgen.

Gerelateerde aandoeningen

Kenmerken van ADD

Omdat ADD moeilijk te testen is, wordt het vastgesteld aan de hand van een aantal kenmerken. Deze vaststelling gebeurd op basis van gesprekken met een bevoegde psycholoog of psychiater. 

In ieder geval moet iemand zes maanden lang aan minimaal vijf van onderstaande kenmerken voldoen:

 

  1. Weinig letten op details
  2. Concentratieproblemen bij taken
  3. Dingen verliezen die nodig zijn voor de uitvoering van taken
  4. Problemen met het organiseren
  5. Vermijden of twijfelen aan taken
  6. Indruk wekken niet te luisteren
  7. Makkelijk worden afgeleid door externe factoren
  8. Vergeetachtigheid bij dagelijkse activiteiten

Deze vijf of meer kenmerken dienen ook al voor je twaalfde te zijn voorgekomen. Daarnaast treden ze op in meerdere omgevingen en staan ze los van een psychotische ziekte of psychiatrische diagnose. Belangrijk om te onthouden is dat kinderen met ADD vaak geen last hebben van hyperactiviteit. Wel zijn deze kinderen vaak dromerig en kun je het gevoel hebben dat de wereld soms een beetje langs deze kinderen heen gaat.

Als dit alles het geval is en het beeld klopt bij je leeftijd, kun je ervan uitgaan dat je ADD hebt. Om dit zeker te weten is het belangrijk om een gesprek in te plannen met een erkend en bevoegd psycholoog of psychiater.

Behandeling van ADD

Met de juiste therapie kun je goed met ADD leren leven. De behandeling van ADD kan met de cognitieve gedragstherapie (CGT) die lmcare aanbiedt. In deze therapie leren we je manieren aan om goed met ADD om te gaan. Je krijgt technieken en handvatten om op een gezonde manier te denken en te handelen.

Het is voor mensen met ADD ontzettend belangrijk om deze therapie te krijgen. Veel kinderen (of volwassenen) ontwikkelen problemen als gevolg van een aandoening als ADD. Hierbij kan gedacht worden aan problemen als angst om te falen, depressiviteit, gedragsproblemen of leerproblemen. Door de gedragstherapie (CGT) leren ze zoals gezegd om te gaan met de aandoening om zo andere problemen te voorkomen.

Denk jij dat jij ADD hebt, of twijfel je hierover? Plan dan een afspraak in met een psycholoog van lmcare. Deze psycholoog kan hierbij een beoordeling maken je jou verder helpen. Lees snel meer over de werkwijze van onze psychische hulp online.

Gerelateerde symptomen

Vorige Volgende