Autismespectrumstoornis (ASS) Archieven - LM-Care

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Er wordt op dit moment nog maar gesproken van één autismestoornis, namelijk de autisme spectrum stoornis (ASS). Hieronder vallen het klassieke autisme, Asperger en PDD-NOS. Bij een autisme spectrum stoornis horen voornamelijk problemen op sociaal gebied. Sociale interactie en sociale communicatie zijn lastig voor deze groep mensen. Daarnaast heeft iemand met autisme spectrum stoornis last van beperkte gedragspatronen en interesses. Het leven met autisme spectrum stoornis kan behoorlijk uitdagend zijn. Maar hoe ontstaat het dan? En is het te behandelen?

Neem contact op

Geen reis- of wachttijden

Korte behandeltrajecten

Veilige online omgevingen

lmcare app

Ontstaan Autisme Spectrum Stoornis

Het is, ondanks vele onderzoeken, niet duidelijk hoe ASS ontstaat. Wat wel duidelijk is, is dat ASS een (neurobiologische) aandoening is die niet te genezen valt. Door behandeling valt er wel mee te leven. Is er dan niks bekend over het ontstaan van een autisme spectrum stoornis? Jawel, er zijn namelijk wel factoren die bijdragen aan het krijgen van ASS.

Autisme is namelijk erfelijkheid. Er zijn bepaalde genen die een rol spelen in het krijgen van ASS. Iemand heeft 15 tot 20% meer kans op autisme wanneer de ouders het hebben. Hebben twee personen in een gezin autisme, dan is die kans zelfs 40% om ook autisme te ontwikkelen.
Naast erfelijkheid spelen omgevingsfactoren een rol. Iemand heeft natuurlijk vanuit een stukje erfelijkheid een grotere aanleg. Hoe de stoornis zich ontwikkelt, en dan met name in welke mate, heeft ook te maken met opvoeding.

Dit zegt dus meer in hoeverre de stoornis zich ontwikkelt. Je wordt namelijk geboren met de stoornis. Opvoeding zorgt er dus niet voor dat iemand daadwerkelijk een autisme spectrum stoornis ontwikkelt. Andere risicofactoren die bijdragen aan het krijgen van een autisme spectrum stoornis zijn een (te) laag geboortegewicht of een hogere leeftijd van ouders. Wanneer mensen op latere leeftijd aan kinderen beginnen, dan is de kans groter om een kind te krijgen met een autisme spectrum stoornis.

Gerelateerde aandoeningen

Kenmerken Autisme Spectrum Stoornis

Er worden tegenwoordig meerdere aandoeningen geschaard onder een autisme spectrum stoornis. Namelijk die van klassiek-autisme, asperger syndroom en PDD-Nos. Kenmerken die bij deze aandoeningen horen zijn:

 • Moeite op sociaal gebied
 • Niet flexibel
 • Het heel letterlijk nemen van dingen
 • Moeite met overzicht bewaren
 • Perfectionistisch
 • Nauwkeurig
 • Kan ontzettend gefocust zijn
 • Moeite om informatie te verwerken
 • Goed kunnen analyseren
 • Recht door zee
 • Weinig gebruik van non-verbale signalen
 • Geen wederkerigheid in contact
 • Onhandig gedrag in sociale kringen
 • Motorische onhandigheid

Veel kenmerken liggen zijn natuurlijk vrij breed. Het zijn veel kenmerken die bij alle mensen voor kunnen komen. Het is dus belangrijk dat iemand officieel gediagnosticeerd wordt. Maar hoe gaat dit in zijn werk? De diagnose wordt gesteld op basis van symptomen en kenmerken. Hierbij wordt gekeken naar bepaalde criteria die wereldwijd worden gebruikt. 

In principe mogen alleen een psychiater en GZ-psycholoog officieel een diagnose stellen als het gaat over een autisme spectrum stoornis. Een diagnose kan gesteld worden bij alle leeftijden, al wordt die vaak tijdens het tweede levensjaar al gesteld.

Behandeling Autisme Spectrum Stoornis

Het leven met autisme spectrum stoornis kan voor veel mensen een uitdaging zijn. Het is daarom belangrijk voor deze groep mensen dat ze behandeld worden. Een autisme spectrum stoornis is net als ADHD niet te genezen. Maar wat is er dan wel mogelijk?

Door middel van cognitieve gedragstherapie (CGT) kunnen klachten die horen bij een autisme spectrum stoornis verminderd worden. Hierdoor worden de ontwikkelingskansen vergroot en kunnen kansen op gedragsproblemen juist afnemen.

Bij cognitieve gedragstherapie leert iemand omgaan met zijn of haar beperkingen. Ook wordt er aandacht besteed aan het omgaan met prikkels en stress. Hiernaast is een belangrijk stuk weggelegd voor het opbouwen van zelfvertrouwen.

lmcare heeft betrokken online psychologen in dienst die werken met een versnelde behandelprocedure. In een kort tijdsbestek heb je veelvuldig contact met jouw online psycholoog. In makkelijk te plannen online sessies van ongeveer 45 minuten krijg je, via videobellen en chatcontact, de psychische hulp die jij nodig hebt.

Wil jij meer informatie over onze online psychologen en de werkwijze die zijn hanteren? Lees dan snel meer of neem contact op!

Gerelateerde symptomen

Vorige Volgende