Home » Behandelingen » Mentaliseren bevorderende therapie

Mentaliseren bevorderende therapie

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) is ontworpen voor de behandeling van cliënten die het moeilijk vinden om te gaan met intieme relaties of onveilige situaties. Zij reageren met woedebuien, controleverlies, middelengebruik, zelfbeschadiging en dergelijke. Ze kunnen het vermogen verliezen om zich beweegredenen te kunnen voorstellen achter gedragingen en uitingen van anderen en zichzelf. Dit gebeurt onder stress en in relaties met anderen. Het kan leiden tot agressie, paniek, dissociatie, middelenmisbruik, zelfbeschadiging en suïcidaliteit, wat weer een hoge lijdensdruk geeft voor betrokkene en omgeving.

Het doel van MBT is dat je ontdekt hoe je over jezelf en anderen denkt, wat je daarbij voelt en hoe dat je reacties op anderen bepaalt. Andere bijkomende doelen zijn natuurlijk ook vermindering van zelfdestructief gedrag, verbeteren van sociaal functioneren en de afhankelijkheid van opnamen verminderen. Dit wordt aangevuld met je eigen behandeldoelen.