Home » Behandelingen » Psychodynamische Psychotherapie

Psychodynamische Psychotherapie

In psychodynamische psychotherapie ligt de nadruk op je persoonlijke en interpersoonlijke belevingswereld: Je persoonlijke belevingswereld zijn je gedachten, fantasieën, dromen, idealen, emotionele en lichamelijke gewaarwordingen.

Je interpersoonlijke belevingswereld is het denken en voelen over jezelf en anderen, en hoe dit tot uiting komt in klachtenpatronen en in patronen binnen je relaties.In psychodynamische psychotherapie onderzoek je de achtergrond en de betekenis van je psychische problemen die je belemmeren in je dagelijks functioneren en in je relaties met andere mensen. Om herhalende patronen in je denken, gevoelens en gedrag te begrijpen en te veranderen, is je levensgeschiedenis belangrijk én hoe je nu functioneert. Wat betekenen de klachten?