Home » Behandelingen » Psychotherapie

Psychotherapie

Psychotherapie is het behandelen van psychische stoornissen of levensproblemen door middel van praten. Het toedienen van medicijnen valt hier dus niet onder. Wel is het mogelijk pillen en praten te combineren.

Psychotherapie krijgt gestalte in gesprekken tussen een therapeut en een cliënt. De woorden hoeven echter niet altijd de vorm te hebben van een gesprek. De therapeut kan bijvoorbeeld ook ontspanningsoefeningen voorlezen, waar de cliënt naar luistert.

Veel soorten

Er bestaan tientallen verschillende vormen van psychotherapie, die ieder een eigen invalshoek hebben. De ene vorm van psychotherapie richt zich erop verkeerde gedachten te corrigeren. Een andere vorm van psychotherapie zal leren om gedachten helemaal niet zo serieus te nemen. Ook zijn er therapieën die zich richten op het achterhalen van onbewuste motieven en wensen.

Vaak succesvol

Uit onderzoek is gebleken dat psychotherapie in ongeveer 70 procent van de gevallen een positief effect heeft. Dit getal is vergelijkbaar met het succespercentage van medische ingrepen bij lichamelijke kwalen. Een deel van het succes van psychotherapie heeft te maken met spontaan herstel. Veel stoornissen gaan na verloop van tijd ook vanzelf over.

Succesfactoren

Opvallend is de keuze voor een bepaalde vorm van therapie niet allesbepalend is. De gebruikte techniek is niet altijd beslissend voor genezing. Het genezende effect van psychotherapie hangt bijvoorbeeld ook af van:

  • het begrip dat de psychotherapeut toont
  • de betrokkenheid, het geduld en de tact van de psychotherapeut
  • de hoop die het beginnen van een behandeling oplevert
  • de aandacht die de problemen krijgen
  • de verklaringen die de psychotherapie oplevert voor de moeilijkheden