Systeemtherapie Archieven - LM-Care

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij niet in de eerste plaats gekeken wordt naar individuele klachten. Het uitgangspunt van de systeemtherapie is dat iemands klachten samenhangen met de manier waarop mensen in jouw leefwereld (gezin, familie, school, vriendenkring en werk) met elkaar omgaan. In de systeemtherapie worden verkeerde onderlinge betrekkingen aangepakt.

De stoornis van een individu is volgens systeemtherapeuten het gevolg van moeilijkheden in het systeem (leefwereld). Het is bijvoorbeeld mogelijk dat mensen in jouw omgeving ieder te veel hun eigen weg gaan. Je kunt je dan verloren voelen, omdat iedereen langs elkaar heen leeft. Het kan dan helpen mensen aan te moedigen hun onderlinge betrokkenheid meer te tonen. Het doel van de systeemtherapie is ervoor zorgen dat onderlinge verhouding weer in evenwicht wordt gebracht.