Meer therapiesessies per week blijkt effectiever te zijn - LM-Care

Meer therapiesessies per week blijkt effectiever te zijn


Alles met mate is het adagium, behalve als het aankomt op afspraken met de psycholoog. Het hebben van twee of drie therapiesessies per week, blijkt namelijk een effectievere manier te zijn om van klachten af te komen. Zo lieten psychotherapie studies met een hogere sessiefrequentie veelbelovende resultaten zien bij posttraumatische stressstoornis en angststoornissen (1-4). Ook bij depressie blijkt het behandelresultaat met twee keer per week beter dan wanneer de behandeling slechts eenmaal per week plaatsvindt (5). Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor deze positieve effecten. Wanneer de sessies sneller achter elkaar plaatsvinden, wordt de inhoud van de sessies beter onthouden. Hierdoor worden therapievaardigheden beter aangeleerd. Ook verbetert de therapeutische relatie wanneer de afspraken vaker in de week plaatsvinden. Cliënt en psycholoog leren elkaar op die manier in korte tijd goed kennen. Dit zorgt ervoor dat bij elke sessie de draad snel opgepakt kan worden, waardoor er dieper op de problematiek kan worden ingegaan. Een bijkomend voordeel is dat wachtlijsten in de GGZ korter worden omdat een intensievere behandeling sneller afgesloten wordt. Kortom: Meer therapiesessies in de week, blijkt een krachtige manier te zijn om snel en effectief van klachten af te komen.

Referenties:
1. Bohni M, Spindler H, Arendt M, Hougaard E, Rosenberg N. A randomized study of massed three‐week cognitive behavioural therapy schedule for panic disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2009;120(3):187-95.
2. Ehlers A, Hackmann A, Grey N, Wild J, Liness S, Albert I, et al. A randomized controlled trial of 7-day intensive and standard weekly cognitive therapy for PTSD and emotion-focused supportive therapy. American Journal of Psychiatry. 2014;171(3):294-304.
3. Herbert JD, Rheingold AA, Gaudiano BA, Myers VH. Standard versus extended cognitive behavior therapy for social anxiety disorder: A randomized-controlled trial. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. 2004;32(2):131.
4. Foa EB, McLean CP, Zang Y, Rosenfield D, Yadin E, Yarvis JS, et al. Effect of prolonged exposure therapy delivered over 2 weeks vs 8 weeks vs present-centered therapy on PTSD symptom severity in military personnel: A randomized clinical trial. Jama. 2018;319(4):354-64.
5. Bruijniks SJ, Lemmens LH, Hollon SD, Peeters FP, Cuijpers P, Arntz A, et al. The effects of once-versus twice-weekly sessions on psychotherapy outcomes in depressed patients. The British Journal of Psychiatry. 2020;216(4):222-30.