Home » LMcare Academy: De gratis kennisbank voor online behandelen in de GGZ gelanceerd

Zwolle, 12 juli 2023 – Wat als je binnen no-time uitgroeit tot de grootste volledig online GGZ-aanbieder van Nederland? Deze vraag zette LMcare-directeur Ronny Ledent maar kort aan het denken. “Als brancheleider moet je verantwoordelijkheid nemen. Voor LMcare is dat de verantwoordelijkheid nemen om de GGZ betaalbaar en toekomstbestendig te houden middels online behandelen. Dat is met 80.000 mensen op de wachtlijst hard nodig.” Het resultaat van deze visie is de lancering van de LMcare Academy: de gratis kennisbank voor online (intensief) behandelen in de GGZ.

Hoe gaat de LMcare Academy invulling geven aan het betaalbaar en toekomstbestendig houden van de GGZ?
De LMcare Academy biedt een uitgebreide verzameling van kennis over de do’s en don’ts van online behandelen. Met meer dan 55.000 uur aan online behandelervaring in de sGGZ kunnen onze behandelaars met recht als experts worden beschouwd. De Academy belicht onder andere de praktische toepassing van online EMDR, inclusief tips en oplossingen voor mogelijke problemen. We delen graag onze kennis, ervaring en lessen die we hebben geleerd met onze collega’s in het veld.

Door onze expertise te delen, hopen we dat andere GGZ-aanbieders ook kritischer gaan kijken naar hun eigen organisatie op het gebied van online behandelen, triage, debiteurenbeheer, marketing en andere bedrijfsprocessen. Er valt nog veel te winnen op het gebied van efficiëntie in de GGZ, en vaak zit dit in eenvoudige veranderingen.

De LMcare Academy is dus meer dan een kennisbank over online behandelen in de GGZ?
Jazeker, de LMcare Academy reikt verder dan alleen kennis over online behandelen in de GGZ. Het omvat ook de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Hoewel winst in de zorg soms als een taboe wordt gezien, is het cruciaal om financieel gezond te blijven vanwege de wettelijk vastgestelde continuïteit van de zorg. LMcare werkt volgens de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en ontvangt 25% minder vergoeding van zorgverzekeraars dan gecontracteerde GGZ-aanbieders. Desondanks behalen we nog steeds winst dankzij onze bedrijfsgerichte aanpak. In de eerste plaats is LMcare een bedrijf dat actief is in de dienstverlenende sector, daarna pas een GGZ-aanbieder. Kort gezegd houdt dat in dat we zo efficiënt en effectief mogelijk zorg verlenen.

Bij onze bedrijfsvoering staan de effecten op mens, milieu en maatschappij centraal. We werken volgens de pijlers people, planet, profit. Een voorbeeld hiervan is dat we de behaalde winst opnieuw investeren in onze medewerkers. Als eerste online GGZ-aanbieder zijn we erkend door het RINO als opleidingsplek tot psychotherapeut. Binnenkort voegen we ook twee opleidingsplekken tot GZ-psycholoog toe aan ons aanbod. Deze opleidingen worden volledig door onszelf gefinancierd, zonder subsidie van de overheid. Dit alles dankzij onze financiële gezondheid. Via de LMcare Academy delen we concreet hoe we winst blijven maken, bijvoorbeeld door effectief debiteurenbeheer.

Zorgverzekeraars zijn zeker tevreden dat LMcare zo efficiënt werkt?
Hoewel dit in het bedrijfsleven logisch zou zijn, is het tegendeel waar. We werken bewust volledig online en ongecontracteerd, zodat onze groei niet beperkt wordt door omzetplafonds. Deze combinatie van online en ongecontracteerd zorgt ervoor dat zorgverzekeraars voortdurend met een schuin oog naar ons kijken. Dit is onterecht. De LMcare Academy is ook een reactie op de zorgverzekeraars. We streven naar openheid en transparantie om te laten zien dat LMcare een waardige GGZ-aanbieder is. We hanteren de spelregels, bieden innovatieve en kwalitatieve zorg, en werken efficiënter. Met de lancering van de LMcare Academy gaan we zelfs nog een stap verder.

Ten slotte willen we graag in gesprek gaan met zorgverzekeraars: “contracteren? Ja graag. Omzetplafond? Nee bedankt.” Wij zijn van mening dat omzetplafonds gekoppeld moeten worden aan productie/de behandelaar. Stapt een behandelaar over naar een andere zorgaanbieder? Dan neemt de behandelaar dat stukje omzetplafond mee. Zo worden de omzetplafonds correct verdeeld tussen zorgaanbieders.

Waarin heeft de LMcare Academy je tot nu toe in verrast?
De LMcare Academy heeft mij tot nu toe verrast op verschillende vlakken. Het is prachtig om te zien hoe een idee dat 6 maanden geleden ontstond, nu werkelijkheid is geworden. Maar we leunen nu niet achterover: we blijven voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe content voor de Academy. We houden (interne) enquêtes en interviews, voeren onderzoek uit en hebben speciale werkgroepen opgericht voor de Academy. Dit heeft tot gevolg dat we nog kritischer naar onszelf kijken en voortdurend de status quo evalueren.

Tijdens het ontwikkelen van de content realiseren we ons dat bepaalde processen efficiënter kunnen. Een voorbeeld hiervan is de tussenevaluatie tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). Vanwege onze intensieve en daardoor vaak kortere behandelperiode is de huidige tussenevaluatie niet geschikt. We onderzoeken nu of we deze evaluatie anders kunnen invullen. Met de LMcare Academy maken we zelf dus ook een extra kwaliteitsslag, iets wat we aanvankelijk niet hadden verwacht.

Daarnaast heeft de Academy mij verrast met de stap naar wetenschappelijk onderzoek. We hebben een PhD en een data scientist -beiden regiebehandelaars- in dienst genomen om onze bestaande gegevens te gebruiken om hiermee online behandeling evidence-based te maken.

Wat als andere online GGZ-aanbieders met de kennis van de LMcare Academy groter worden dan LMcare?
Dat zou fantastisch zijn! In de GGZ, waar zoveel mensen hulp nodig hebben, moeten we samenwerken om de strijd aan te gaan tegen de enorme wachtlijsten en de verdere ontwikkeling van dit vakgebied bevorderen. We kunnen niet alleen rekenen op de overheid, de zorgverzekeraars en de beroepsgroepen: het initiatief moet komen van de online zorgaanbieders zelf. We staan open voor een dialoog.


LMcare in cijfers
  • Gestart met 4 behandelaren in juli 2020
  • Juni 2023: Meer dan 50 behandelaren, waarvan 50% regiebehandelaren en 50% medebehandelaren
  • Meer dan 1200 cliënten geholpen
  • Maandelijks meer dan 3500 productie-uren
  • Omzet in 2023: ruim €4.000.000

Benieuwd naar de kennisbank?