Problemen met organiseren Archieven - LM-Care

Problemen met organiseren

Mensen moeten constant organiseren om het leven goed te laten verlopen. Er moet gewerkt worden, er moeten boodschappen gedaan worden, er moet worden opgeruimd, mensen hebben sociale contacten en ga zo maar door. Hierdoor maakt een mens constant plannen om ze vervolgens uit te voeren. De één is beter in plannen en organiseren dan een ander. 

Het kan echter voorkomen bij mensen dat ze altijd problemen hebben het het plannen en organiseren van dingen. Sterker nog, ze hebben niet alleen maar altijd problemen, ze ondervinden ontzettend veel moeite met het plannen en organiseren. Het kan heel goed zijn dat iemand moeite hiermee heeft door een onderliggende aandoening. Iemand kan ADHD of ADD hebben, wat voor problemen met organiseren zorgt.

Neem contact op

Geen reis- of wachttijden

Korte behandeltrajecten

Veilige online omgevingen

lmcare app

Ontstaan van problemen met organiseren

Problemen met plannen en organiseren is een bekend symptoom voor mensen met ADHD of ADD. Maar hoe kan dat dan? Mensen met ADHD zijn snel afgeleid en hebben over het algemeen last met het overzicht bewaren. Hierdoor hebben ze ook moeite met organiseren en de opvolging hiervan.

Het ontstaan van ADHD heeft meerdere redenen. De hoofdoorzaak ligt (waarschijnlijk) in de communicatie tussen bepaalde hersengebieden en met name de problemen in deze communicatie.

Signalen in de hersenen worden uitgewisseld tussen hersencellen door middel van neurotransmitters. Bij mensen met ADHD komen bepaalde neurotransmitters in mindere mate voor in de hersenen.  ADHD is daarnaast ook voor een groot deel erfelijk bepaald, zelfs voor 75%. Ook spelen omgevingsfactoren zoals het roken of drinken van de moeder tijdens een zwangerschap een rol.

Bij ADD speelt dezelfde erfelijkheid een rol. Net als bij ADHD heeft ADD voor 75% een erfelijke oorzaak.

Door te weinig aanmaak van de neurotransmitters dopamine en noradrenaline worden er onvoldoende signalen aan de hersenen doorgegeven. Hierdoor wordt informatie minder efficiënt geregistreerd. Het deel van de hersenen dat betrokken is bij functies als beslissingen nemen, plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing wordt hierdoor minder aangesproken.
 

Wanneer iemand veel moeite heeft met organiseren is een behandeling gewenst. Het is daarbij wel belangrijk om het verschil te herkennen tussen iemand die ‘gewoon’ moeite heeft met organiseren, of iemand die daadwerkelijk een aandoening als ADHD of ADD heeft. Een psycholoog van lmcare kan hierbij ondersteunen.

 

Gerelateerde symptomen

Behandeling

Aangezien ADHD medisch van aard is, kan het niet worden genezen. Maar wat is dan wel de oplossing? Met cognitieve gedragstherapie (CGT) kunnen ADHD-klachten vermindert worden.

CGT is op het gebied van ADHD de meest voorkomende behandelmethode in Nederland. Gedragscomponenten en andere cognitieve variabelen zijn namelijk van invloed op de symptomen van ADHD. En juist deze symptomen proberen we met CGT te behandelen.

Maar hoe zit dat dan met ADD? Met de juiste CGT therapie kun je goed met ADD leren leven. In deze therapie leren we je manieren aan om goed met ADD om te gaan. Je krijgt technieken en handvatten om op een gezonde manier te denken en te handelen.

Het is voor mensen met ADD ontzettend belangrijk om deze therapie te krijgen. Veel kinderen (of volwassenen) ontwikkelen problemen als gevolg van een aandoening als ADD. Hierbij kan gedacht worden aan problemen als angst om te falen, depressiviteit, gedragsproblemen of leerproblemen. Door de gedragstherapie (CGT) leren ze zoals gezegd om te gaan met de aandoening om zo andere problemen te voorkomen.

Lees snel meer over de werkwijze van onze psychische hulp online.

Gerelateerde aandoeningen

Vorige Volgende