Voor verwijzers - LM-Care

Laat je patiënten niet langer wachten op psychische zorg

Huisartsen en praktijkondersteuners GGZ hebben het drukker dan ooit. De wachtlijsten voor psychische hulp waren altijd al lang, maar rijzen inmiddels echt de pan uit. Om te voorkomen dat de psychische klachten van een patiënt verergeren, is het belangrijk dat deze snel geholpen wordt.

De dag na verwijzing in behandeling

lmcare gaat de strijd aan met de wachtlijsten in de GGZ. Omdat patiënten hun psycholoog online kunnen spreken, is er geen wachttijd. Met een doorverwijzing van de huisarts, kunnen ze de volgende dag al een afspraak plannen met onze triageverpleegkundige. Hierop volgt een kort, intensief traject via videobellen: dat kan ook ’s avonds en in het weekend. Alles via een beveiligde verbinding in onze app, volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Specialistische én specifieke hulp
In de praktijk werkt het vaak zo dat een patiënt in behandeling gaat bij een psycholoog omdat daar nou eenmaal plek is. Soms is er nét niet die ene klik, of is een psycholoog niet per se gespecialiseerd in de klachten van de patiënt. Bij lmcare worden de talenten van de behandelaar gekoppeld aan de behoefte van de patiënt. Als iemand symptomen van een depressie heeft, is het belangrijk dat deze persoon in behandeling gaat bij een psycholoog met dat specialisme. Wij vinden dat je op die manier de beste psychische zorg kunt bieden.

Korte en intensieve behandelprocedure: uniek in Nederland.
Gaat iemand in behandeling via lmcare, dan gaat deze persoon een intensief behandeltraject aan. De patiënt heeft 2 tot 3 consulten per week. Als dat nodig is kan het (tijdelijk) zelfs dagelijks. Een SGGZ-traject duurt bij ons 2 tot 3 maanden, terwijl het landelijke gemiddelde op 8 maanden ligt. Hiermee versnellen wij de doorstroom van patiënten en dragen zo een steentje bij aan het verkorten van de wachttijden in de GGZ.

Onderzoek toont aan dat kort achter elkaar behandelen effectief is. Opgedane zelfkennis en oefeningen blijven beter en langer hangen: dit werkt erg motiverend voor zowel patiënt als behandelaar. Na het afsluiten van het traject start bij ons het nazorg-traject: we willen voorkomen dat iemand terugvalt. Slaagt het terugval-preventieplan niet? Dan kan de patiënt meteen weer in behandeling bij de vaste psycholoog.

Voor welke klachten?
lmcare biedt hulp met diagnostiek en behandeling voor psychische en/of psychiatrische klachten. Veelvoorkomende psychische klachten die bij lmcare worden behandeld zijn: ADHD, ADD, ASS, angststoornis, depressie, dwangstoornis, paniekstoornis, PTSS, stress, sociale fobie, beginnende persoonlijkheidsstoornis en/of chronische pijn. Onze behandelingen bestaan onder andere uit psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, online EMDR, schematherapie, systeemtherapie en ACT.

Contra-indicaties zijn: Primaire verslavingsproblematiek, ernstige automutilatie, psychotische toestandsbeelden, ernstige dissociatie problematiek, suicidaliteit en/of een verstandelijke beperking (IQ < 75).

Hoe werkt het?
De doorverwijzing gaat via ZorgDomein. Niet anders dan wanneer je een patiënt zou doorverwijzen naar een reguliere zorgverlener.

Over lmcare

lmcare is een no-nonsense GGZ-instelling die psychische zorg voor volwassenen in een nieuw jasje steekt. Laagdrempelig, zonder stoffige bureaucratie. Ons bedrijf, dat volledig werkt volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), schakelt snel en kent een open bedrijfscultuur. Samen met betrokken medewerkers, regiebehandelaars en medebehandelaars werken we aan onze toekomst waarin kwaliteit altijd en overal leidend is.

in 4 stappen

1. aanmelden

1. aanmelden

Je meldt je via ons aanmeldformulier aan.
Een verwijsbrief van een huisarts of andere verwijzer is noodzakelijk voor vergoeding bij je zorgverzekeraar.

2. intakegesprek

2. intakegesprek

We nodigen je uit voor een intakegesprek met een online psycholoog.

3. adviesgesprek

3. adviesgesprek

We bespreken je problemen en komen een behandelplan overeen.

Als er geen sprake is van een psychiatrische aandoening (DSM-diagnose) word je terugverwezen naar je verwijzer voor andere hulp.

4. behandeling

4. behandeling

Samen met je online psycholoog ga je aan de slag en boek je sessies van 45 minuten. Meestal is dit om de twee dagen.

Tijdens je behandeling evalueren we regelmatig of je op schema ligt en het einddoel tijdig bereikt.

Helaas zijn wij slachtoffer geworden van ons eigen succes: de toenemende stroom van aanmeldingen is sneller dan dat we nieuwe behandelaars kunnen bijvoegen. Daardoor heeft lmcare een wachttijd van 4/5 weken voor intake & start behandeling. Wij doen er alles aan om dit zo snel mogelijk te verhelpen.

Sluiten