Home » complimenten en klachten

Bij LMcare geven we om jou. Heb je een compliment of juist een klacht? Laat het ons weten.

Complimenten

Ben je tevreden over onze dienstverlening of behandelaar? Dan horen wij dat graag! Je kan je compliment mailen naar Miriam Luigjes via miriam.luigjes@lmcare.nl. Wij zorgen ervoor dat je compliment op de juiste plek of bij de juiste persoon terecht komt.

Klachten

Ben je niet tevreden of wil je een klacht indienen? Neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris Miriam Luigjes via miriam.luigjes@lmcare.nl. Wij gaan graag met jou in gesprek.
Je kan ook een klacht indienen bij de geschillen- en klachtencommissie. Zie hiervoor ons kwaliteitsstatuut (11. klachten en geschillenregeling).

Klachtenregeling: www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

Je kan met geschillen over jouw behandeling terecht bij de geschilleninstantie waarbij LMcare is aangesloten:
Klachtenloket Zorg
070 – 310 53 92
info@klachtenloket-zorg.nl