Kosten en vergoeding - LM-Care

We hebben nog geen contracten met zorgverzekeraars, maar zolang we een verwijsbrief van je huisarts of andere geldige verwijzer hebben, zijn onze behandelingen volledig kosteloos. Vanzelfsprekend is jouw eigen risico, van minimaal € 385,-, voor eigen rekening. Dat is tussen jou en je zorgverzekeraar.

De tarieven van de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bepaald. Wij hebben dus geen vrije tarieven.
Een zorgverzekeraar zegt vaak dat jij de kosten moet voorschieten. Dat is bij lmcare niet het geval. De rekening die jij van ons krijgt, hoef je pas te betalen als jij je vergoeding ontvangen hebt.

Jouw zorgverzekeraar vergoed bij een natura-polis slechts een deel van onze rekening. Dit verschil met de NZA-tarieven nemen wij voor onze rekening. Jij hoeft dit niet bij te leggen.