Kwaliteitsstatuut - LMcare

Het kwaliteitsstatuut van LMcare geeft cliënten en hun naasten inzicht in de behandeling, welke zorgverleners bij LMcare een rol spelen bij de behandeling en hoe onderling de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld.

Bekijk hier het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van LMcare.