Professioneel statuut - LMcare

Het professioneel statuut beschrijft de verhouding tussen de zorgprofessional en de organisatorische verantwoordelijkheden. Zorgverleners hebben een autonome professionele zorgverantwoordelijkheid en zij hebben de ruimte hun werk zelf vorm te geven binnen de kaders van LMcare.


Bekijk hier het professioneel statuut.