Hechtingsproblematiek | LMcare

Hechtingsproblematiek

Hechting is het proces waarbij een kind en zijn verzorgers een duurzame relatie en band aangaan met elkaar door middel van interactie.
Wanneer je last hebt van hechtingsproblematiek dan hebben we het over een (verkeerde) band tussen jou en je verzorgers, in de meeste gevallen jouw ouders. We spreken dan van een  onveilige of problematische hechting.

De band die je opbouwt met je verzorgers heeft invloed op je latere leven, met name op zaken als cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling.

Neem contact op

Geen reis- of wachttijden

Korte behandeltrajecten

Veilige online omgevingen

LMcare app

Ontstaan van hechtingsproblematiek

Om goed te begrijpen hoe hechtingsproblematiek ontstaat is het belangrijk om terug te gaan naar de kern. Want hoe verloopt een hechting dan? Een kind doorloopt in het hechtingsproces een aantal stappen.

Zo zal een kind in de eerste maanden niet selectief omgaan met het kiezen van zijn of haar verzorgers, het kind is namelijk vooral op zoek naar het vervullen van zijn of haar basisbehoeftes. Na de eerste maanden zal een kind selectiever gaan reageren op de verzorgers. Wanneer door verzorgers responsief wordt gereageerd op de behoeftes van het kind, dan vindt er in de meeste gevallen een veilige hechting plaats.

Een kind leert gaandeweg dat er een basisvertrouwen is tussen de verzorger en het kind zelf. Zo durven ze zelf dingen te ondernemen en te ontdekken zonder dat ze bang zijn de verzorgers (en met name de liefde van deze verzorgers) kwijt te raken.

Het is goed mogelijk dat er in dit proces wat mis gaat en er geen veilige hechting ontstaat. Er zijn 3 situaties te onderscheiden waarbij een onveilige hechting is opgetreden:

 

 1. Onveilig-vermijdend. Hierbij negeert een kind zijn of haar verzorgers en zal het kind veelal zelfstandig optreden. Deze stoornis ontwikkelt zich voornamelijk wanneer een kind vaak wordt afgewezen, verwaarloosd of te veel opvoeders heeft.
 2. Onveilig-afwerend. Het tegenovergestelde van bovenstaande stoornis. In deze situatie zoekt een kind extreem veel contact met zijn of haar verzorgers. Een kind is in deze situatie totaal niet zelfstandig. Deze variant van de stoornis ontwikkelt zich met name wanneer een kind niet voldoende aandacht heeft gekregen in zijn of haar jeugd, op de verkeerde momenten aandacht krijgt of dat ouders zich in de opvoeding erg wispelturig gedragen.
 3. Gedesorganiseerd gehecht. Deze variant van de stoornis is een combinatie van variant 1 en 2. Enerzijds zal een kind veel contact zoeken met de verzorgers waar het anderzijds veel angst oplevert.

Gerelateerde aandoeningen

De kenmerken van hechtingsproblematiek

Wanneer een kind last heeft van hechtingsproblematiek, dan kan zich dat uiten in verschillende symptomen. Deze symptomen zijn bij kinderen op te delen in twee groepen. Symptomen die zich uiten in een bepaald gedrag, of kenmerken die betrekking hebben op het leren van een kind op school.

Veel voorkomende symptomen qua gedrag zijn:

 • Weinig zelfvertrouwen of weinig vertrouwen in anderen
 • Verlatingsangst
 • Constant op zoek naar bevestiging
 • Angstige of soms zelfs depressieve gevoelens
 • Claimend gedrag richting de opvoeders
 • Lichamelijk afhankelijk
 • Laat meerdere gezichten zien in verschillende locaties
 • Kan moeilijk met gezag omgaan
 • Weinig vaste relaties
 • Manipulatief in relaties

Hiernaast uit hechtingsproblematiek zich ook in het leren op school. Hierbij veel voorkomende symptomen zijn:

 • Faalangst
 • Problemen met rekenen
 • Moeite met plannen
 • Problemen met concentratie
 • Oorzaak en gevolg niet goed snappen

 

Het hebben van hechtingsproblematiek kan ook zeer zeker gevolgen hebben op latere leeftijd.

Behandeling van hechtingsproblematiek

Het hebben van hechtingsproblematiek kan voor kinderen vervelende gevolgen hebben voor op school maar ook zeker in privé situaties. Een kind kan last hebben van ernstig verstoorde emoties of bijzonder gedrag vertonen.

Het behandelen van een hechtingsstoornis is dan ook erg belangrijk voor een kind. Bij LM Care behandelen wij hechtingsproblematiek middels cognitieve gedragstherapie (CGT). Hierbij krijgt het kind bepaalde inzichten in hoe gedachten, voelen en het uitvoeren van deze gedachten invloed hebben op elkaar. Het is belangrijk voor een kind om goed in te zien waar het mis gaat in zijn of haar gedachten. Door middel van gesprekken met onze psychologen zal een kind leren wel gedachten wel of niet kloppen. Een kind zal nieuw gedrag leren en hier mee gaan oefenen. 

LMcare heeft betrokken online psychologen in dienst die werken met een versnelde behandelprocedure. In een kort tijdsbestek heb je veelvuldig contact met jouw online psycholoog. In makkelijk te plannen online sessies van ongeveer 45 minuten krijg je, via videobellen en chatcontact, de psychische hulp die jij nodig hebt.

Lees snel meer over de werkwijze van onze psychische hulp online.

Gerelateerde symptomen

Vorige Volgende